Mitt namn (valfritt):
Min e-post (för svaret):
Min fråga
Får ej publiceras

Hej!

Hittar ni inte svaret ni söker här eller på resten av hemsidan så är ni varmt välkomna att här ställa en fråga. Vi återkommer med svar så snart vi kan.


Fråga: Vad händer om vi anhöriga inte är överens?

Svar: Det är inte helt ovanligt att anhöriga inte är överens om hur och var begravning och
eller gravsättning ska ske. Ska den avlidne jordbegravas eller kremeras? Detta kan vara
svåra frågor som delar en familj i två läger och medan tvisten pågår får det inte bli grav-
sättning.

Eftersom kroppen enligt begravningslagen måste jordbegravas eller kremeras inom en
månad från dödsfallet, kan den få ligga nedfryst och vänta och den kostnaden får dödsboet ta. Kyrkogårdsförvaltningen tar 300 kr/vecka inklusive moms. Ett anstånd för detta ska dödsboet ansöka om hos skatteverket och kopia ska skickas till huvudmannen (Svenska
kyrkan). Vem som ska betala kan det också bli tvist om. 
 
Hjälp att medla i tvisten erbjuds parterna på begäran. Det gör huvudmannen där den avlidne senast var folkbokförd. Om inte enighet kan uppnås får länsstyrelsen ta över och den prövar då vem som skall bestämma om kremering och gravsättning. Det kan ta tid.


<< Tillbaka

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies