S:ta Gertruds kapell
Utskriftsvänlig
S:ta Gertruds kapell är ett mindre kapell avsett för 10-12 personer, och entrén är belägen på ”baksidan” av krematoriebyggnaden. Väggarna i kapellet är klädda med glasmosaik.

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies