Kranshall
Utskriftsvänlig
Mellan Korsets kapell och S:t Ilians kapell finns en öppen hall där blomsterarrangemang placeras efter begravningsakterna. Ingång sker från innergården mellan kapellen. Där kan anhöriga se närmare på kransar och binderier. Det finns även en allmän toalett i anslutning till hallen.

Blomsterarrangemang från begravningar i Domkyrkan och Mikaelikyrkan läggs också här. Övriga läggs vid respektive kyrka där begravningsakten hållits.

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies