Klostergården
Utskriftsvänlig
En plats att stilla sitta ner och minnas och få vara i fred. Den är belägen i mellan Korsets kapell och S:t Ilians kapell i anslutning till kranshallen.

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies