Begravningsceremoni
Utskriftsvänlig
S:t Ilians kapell, Hovdestalund kyrkogård
Begravning - avsked för livet

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Det finns olika former för begravningsceremonier. De är uppdelade i fyra olika ”ordningar”.
 
- Enligt Svenska kyrkans ordning
- Annan kristen ordning
- Annan religiös ordning
- Borgerlig ordning
 
 
För att få tillgång till de tre första måste du tillhöra respektive trossamfund. Man kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls.

Det är mycket att tänka på inför en begravningsakt och gravsättning. Därför är det vanligast att man kontaktar en begravningsbyrå men man kan naturligtvis ordna med begravningen själv. 
 
Läs mer i skriften ”Om begravning” utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Den kan du beställa kostnadsfritt av oss. Den finns även att ladda ner på engelska och arabiska. Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning. Här kan du ladda ner ett häfte där du kan skriva ner dina önskemål att lämna till dina anhöriga.

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies