Kistgravplats
Utskriftsvänlig
Kistgravplats på Hovdestalund kyrkogård
En kistgravplats är normalt avsedd för en till tre kistor och 12 urnor. Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. Innehavaren har skötselansvaret. Man kan välja att ha rabatt och/eller gravanordning (ex. gravsten eller kors). Stoftet efter en avliden ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Anstånd om detta kan sökas hos skatteverket, se begravningslagen 1990:1144, 5 kap 10 §.

Kopia på beviljat anstånd måste av dödsboet skickas till kyrkogårdsförvaltningen.
 

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies