Urngravplats
Utskriftsvänlig
Urngravplats på Hovdestalund kyrkogård
En urngravplats är avsedd för nio urnor. Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. Innehavaren har skötselansvaret. Man kan välja att ha rabatt och/eller gravanordning (ex. gravsten eller kors). Stoftet efter en avliden ska kremeras senast en månad efter dödsfallet. 
 
Gravsättning av aska ska ske inom ett år från kremering. Anstånd för kremering kan sökas hos skatteverket, se begravningslagen (1990:1144), 5 kap  10 §. Kopia på beviljat anstånd måste av dödsboet skickas till kyrkogårdsförvaltningen. Anstånd för gravsättning sker skriftligen till Kyrkogårdsförvaltningen som beviljar eller avslår ansökan om anstånd för gravsättning. 
 

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies