Askgravplats
Utskriftsvänlig
Askgravplats, Hovdestalund kyrkogård
Askgravplats på Hovdestalund kyrkogård
Askgravplats på Hovdestalund kyrkogård
En askgravplats är ett alternativ för den som vill ha en grav märkt med namn, men inte vill ha en rabatt att ta hand om. En askgravplats är avsedd för en eller två askor. Upplåts med gravrätt i 25 år, som kan förnyas. Försedd med gravanordning (gravsten) som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller, avsedd för namnplatta (rektangulär i brons med en bredd på 18 cm och en höjd på 15 cm) samt en vas. En dispositionsrättsavgift (skötselavgift) betalas av dödsboet för 25 år vid upplåtelsen. Denna avgift är 12 % av gällande basbelopp.

Namnplatta (beställs genom begravningsbyrå) och montering bekostas av gravrättsinnehavaren.

Stoftet efter en avliden ska kremeras senast en månad efter dödsfallet. Askan ska gravsättas inom ett år efter kremeringen, se begravningslagen 5 kap 10 §.


Utsmyckning på askgravar
Den enda utsmyckning som är tillåten är lösa blommor i vas under hela året samt ljus eller lykta under den mörka delen av året, det vill säga 25 oktober till och med veckan efter påsk. Smyckning utöver detta plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen. Rabatt för plantering av växter förekommer alltså inte vid denna typ av gravplats.


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies