Minneslund
Utskriftsvänlig

Gravsättning i minneslund är ett allt vanligare alternativ till gravsättning i kista eller urna. Den är anonym och du kan fritt välja gravsättning i någon av det 20-tal minneslundar som finns inom Västerås pastorat. I en minneslund är allt gemensamt. 
 
Du kan inte på något sätt påverka vilka som gravsätts i minneslunden. Askan efter den avlidne nedsätts utan närvaro av anhöriga och utan att askans exakta läge registreras. Inga enskilda gravanordningar eller planteringar förekommer. Anhöriga kan däremot medverka till minneslundens gemensamma smyckning genom att placera snittblommor och/eller ljus på särskilt anordnade platser. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötsel och underhåll av minneslunden. Smyckning som läggs utanför de särskilt anordnade platserna plockas bort av Kyrkogårdsförvaltningen. 
 
Gravsättning sker en gång per månad under sommarhalvåret och när vädret så tillåter under resten av året. Ett minnesblad med besked om att gravsättning skett skickas ut till anhörig. Att ta upp och flytta askan efter den avlidne är helt uteslutet från både praktisk och etisk synpunkt. Om du på något sätt är osäker, bör du besöka den aktuella kyrkogården eller minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter att askan efter en avliden får förvaras i upp till ett år från kremering innan gravsättning.


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies