Delning av aska
Utskriftsvänlig
Aska får delas om önskemålet om delning är grundat på en allvarlig religiös uppfattning och då anhöriga önskar föra ut en del av askan ur Sverige för att gravsätta den i ett tidigare hemland medan den andra delen gravsätts i Sverige. Det är länsstyrelsen som bestämmer om askan får delas och på krematoriet som askan då delas inför gravsättningen. 
 

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies