Gravanordning/gravöverbyggnad
Utskriftsvänlig

Före tillverkning och uppsättande av gravanordning (gravsten, kors eller annat) på gravplats ska en ansökan för detta sändas till oss för godkännande.  
 
Ansökan ska innehålla uppgift om: 

  • storlek
  • utformning av inskription (text, symboler, citat). Vid text på annat språk än svenska ska en översättning finnas med
  • montering 
  • samt vara underskriven av gravrättsinnehavaren, eller innehavarna om de är flera och fullmakt saknas.
  • materialval 

I vissa fall kan det finnas speciella krav på gravanordningens utformning. Frågan tas då upp vid upplåtelsen av gravplatsen. Centrala Gravvårdskommittén har utarbetat monteringsanvisningar för gravvårdar som ska följas vid monteringen. Godkännande av kyrkogårdsförvaltningen fordras även för borttagande eller ändring av gravanordningar.


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies