Styrning
Utskriftsvänlig
Kyrkogårdsförvaltningen styrs av
  
Begravningslagen 1990:1144, se www.notisum.se, www.riksdagen.se eller www.lagen.nu/1990:1144 
 
Lokalt reglemente
 
Förvaltningslagen 1986:223, se www.notisum.se, www.riksdagen.se eller www.lagen.se/1986:223
 
Kulturminneslagen 1988:950, se www.notisum.se, www.riksdagen.se eller www.lagen.se/1988:950

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies