Begravningsavgift
Utskriftsvänlig
Del av Hovdestalund kyrkogård vid S:t Davidskapell
Kyrkogårdsförvaltningens intäkt består av en lagstadgad avgift som tas ut av alla fysiska personer som lämnar inkomstuppgift. I kyrkogårdsförvaltningen Västerås område (= Västerås Stad) är det 14 öre per skattekrona 2008.
 
Begravningslagen säger så här i 9 kap. 6 §: 
 
Tjänster som ingår i begravningsavgiften.
 
För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla: 
  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
  • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet 
  • lokal för begravningsceremoni med eller utan religiösa symboler
  • skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor 
  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
Övriga kostnader står dödsboet för. Läs mer i skriften ”Om begravning” som du kan få kostnadsfritt från oss.Tjänsterna har alla folkbokförda rätt till – även de som inte har någon beskattningsbar inkomst. Vi har också rätt att få dessa tjänster utan kostnad i en annan församling än den där vi är folkbokförda. Vi får välja kyrkogård ”om tillgången på gravplatsmark medger det” står det i begravningslagen. Läs mer i skriften ”Om begravning” utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Den kan du beställa kostnadsfritt av oss. Den finns även att ladda ner på engelska ocharabiska. Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning. Här kan du ladda ner ett häfte där du kan skriva ner dina önskemål att lämna till dina anhöriga.
 
Gravplats eller motsvarande inom Västerås Pastorat är kistgravplats, urngravplats, askgravplats eller plats i minneslund, se "Val av gravplats" i menyn.

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies