Blanketter

Gravvårdsansökan >

Prislista >

Överklagande >

Skötselinformation >

Medgivande till minneslund >

Översiktskarta Hovdestalund

Monteringsanvisning

Instruktion för gravstenssäkerhet

Här kan du skriva ut våra blanketter eller information direkt.

Skriv ut, fyll i och skicka in till oss så behandlar vi ditt ärende så snart som möjligt.

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies