Sköta graven
Utskriftsvänlig
Hovdestalund kyrkogård
En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke därför är det viktigt att där är fint.

Ansvaret för den allmänna skötseln av begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Vi ser exempelvis till att allmänna gräsytor och gångar är skötta. Detta, bland annat, ingår i begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln.
 
Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Innehavaren kan välja mellan att sköta graven själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att sköta den. För att ge oss möjlighet att påbörja skötsel och utföra plantering i rätt tid bör beställningar göras senast i december månad inför nästkommande år. Skötselbeställningen löper tillsvidare. Om skötselbeställningen ska sägas upp görs det i samband med ett årsskifte eller så betalar man inte erbjudandet som kommer.

Erbjudande på beställning skickas ut i jan/feb varje år. Man betalar alltså i förskott för innestående år. Obetalt erbjudande medför att vårt åtagande upphör, vi skickar ingen påminnelse.

När man har en gravplats får man vara beredd på att vissa saker vi gör i den allmänna skötseln påverkar den enskilda gravplatsen. Vi blåser exempelvis bort alla löv på hösten/våren och detta kan medföra att gravsmyckning som inte är fastsatt kan blåsas bort. Vi kan behöva köra med maskiner på din gravplats när vi ska gravsätta i granngraven. Naturligtvis återställer vi gravplatsen men ibland kan det inte ske direkt efter gravsättningen.

Om du flyttar så anmäl adressändring till oss.

Nu har du även möjlighet att beställa ett skötselavtal på längre tid. Vi tar emot beställningar på skötsel i minst 10 år och max så länge gravrätten gäller. För information kring detta är du välkommen att kontakta oss.

Information om skötsel och priser hittar du på fliken Blanketter/info

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies