Skötsel och plantering
Utskriftsvänlig

Du kan välja mellan att bara ha skötsel eller att ha skötsel och plantering.

Kostnaden för detta varierar beroende på storlek på graven och om man valt plantering, hur mycket blommor man väljer att ha. Vi erbjuder vår- sommar- och höstplantering samt krans till Allhelgona. Se prislista i menyn under "Blanketter/info".

Skötsel
I skötseln ingår gräsklippning (om man inte har skötsel lämnas ca 20 cm runt gravsten/rabatt som gravrättsinnehavaren ska klippa själv), vattning, ansning av planteringsyta och borttagande av vissna blommor i vas, luckring, omgrävning på hösten, lövräfsning, i förekommande fall krattning av sandyta. Vid behov ingår påfyllning av jord, isådd av gräs och justering av gravsten.

Låt stå-skyltar

En del av våra kunder, som har enbart skötsel (ingen plantering) genom oss, vill sköta planteringen själv. För att kunna tala om för vår personal att dessa beställare vill sköta planteringen själva, har vi nu tagit fram en skylt där det står "Låt stå" som vi sätter i rabatten. Om du vill ha en sådan skylt så kontakta oss så ordnar vi det. De finns även att få i blomsterkiosken Hovdestalunds Blommor.


Plantering
Vårplanteringen sker i månadsskiftet april/maj. Sommarplantering sker under juni månad och avslutas i regel till midsommar. Höstplantering sker under oktober månad. Skillnader kan förekomma beroende på vädret. Om du planterat perenna växter och/eller växter du är rädd om så sätter du dit en skylt med hänvisning om att låta dessa stå. En sådan skylt finns att få på kyrkogårdsförvaltningens expedition.

Övriga arbeten på gravplatsen
Vi kan även åta oss enskilda arbeten på gravplatsen. Det kan exempelvis vara rengöring av gravsten. Kostnaden är 320 kr/timme så pris är alltså i direkt relation till hur lång tid arbetet tar och hur många personer arbetet kräver.

Har du frågor eller vill göra en beställning är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition.


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies