Vanvård
Utskriftsvänlig

En begravningsplats ska hållas i ordnat och värdigt skick står det i begravningslagen. Dåligt skötta eller vanvårdade gravplatser drar ned det allmänna intrycket på kyrkogården. Dessutom påverkas ägarna till angränsande gravplatser negativt. En gravrätt räknas som enskild egendom och kyrkogårdsförvaltningen har inte rätt att förändra något på en gravplats. 

För att bedöma om gravplatser är vanvårdade inspekteras gravplatserna två gånger under växtperioden, vid midsommar och i slutet av augusti. Bilder på graven från det första tillfället jämförs med verkligheten under det andra.

Som gravrättsinnehavare är man skyldig att klippa gräset och hålla ogräsfritt på en yta av ca 20 cm runt rabatt och gravsten. När vi upptäcker att en gravplats är dåligt skött kontaktas gravrättsinnehavaren per brev. Gravrättsinnehavaren har sedan ett år på sig att återställa gravplatsen i ordnat skick. Om ingen förändring skett efter en återtagandesyn året därpå skickas åter brev ut och annonsering sker i tidningen innan gravplatsen återtas.

Om vi inte har någon att kontakta sätter vi ut gröna kontaktskyltar som uppmanar till att ta kontakt med oss. Dessa skyltar står i två växtsäsonger och om ingen under dessa två år har kontaktat oss sker annonsering i tidningen. Om ingen trots det inte har hört av sig återtas gravplatsen.


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies