Organisation
Utskriftsvänlig
Svenska staten har utsett Svenska Kyrkan som huvudman för begravningsverksamheten. Kyrkogårdsförvaltningen Västerås är en del av Västerås kyrkliga samfällighet som ansvarar för begravningsverksamheten i Västerås. Kyrkogårdsförvaltningen styrs av ett politiskt kyrkogårdsutskott som är en del av samfälligheten.

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies