Våra arbetsuppgifter
Utskriftsvänlig
Kyrkogårdsförvaltningens huvuduppgift är att se till att det finns gravplatser tillgängliga för alla avlidna. Vi ska även se till att alla våra 23 kyrkogårdar håller en fin och hög standard vad gäller vård och underhåll. I vårt kapellkrematorium finns tre kapell där begravningsceremonier hålls.

Vi kremerar ca 2000 avlidna per år.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition (ekonomibyggnaden), behandlar frågor rörande allt som har med begravningar och gravplatser att göra. Det kan bland annat handla om: 
  • föra databaserat register (s.k. gravbok) över gravplatser. D.v.s. register över gravsatta, adressregister på gravrättsinnehavare, skötselbeställningar m.m.
  • bokningar av begravningsakt och gravsättning
  • förfrågningar angående gravplatser och gravsatta
  • förlängning av gravrättstider
  • gravanordningssansökningar (utseende på gravsten)
  • handläggning av återlämnade gravplatser/gravrätter

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies