S:t Davids kapell
Utskriftsvänlig

S:t Davids kapell

Hovdestalunds begravningsplats invigdes 1924 och togs först i anspråk sydost om S:t Davids kapell från Skultunavägen mot Svartån. Kapellet och intilliggande klockstapel formades av Erik Hahr och stod klara 1924-1925.

Kapellet är måhända ett uttryck för Hahs personliga tolkning av Mälardalens små medeltida sockenkyrkor.

Kapellet kan användas till begravning endast sommartid eftersom värme saknas. Det finns inget väntrum/kapprum och ingen toalett.


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies