Kyrkogårdar i Västerås

De okända. Minnesskulptur på Hovdestalund

 

 

Begravningsplatser i äldre tider   
Gränserna för Svenska kyrkan Västerås är desamma som för Västerås Stad. Inom detta område har det under århundradenas lopp funnits åtskilliga kyrkogårdar. Vid grävningar i det centrala Västerås  har man träffat på flera begravningsplatser, bl.a. intill domkyrkan och Stora torget.
 
Kring de gamla sockenkyrkorna på landsbygden utbreder sig kyrkogårdar, vilkas ursprung förlorar sig i medeltiden. I ett fall på Badelunda kyrkogård har man t.o.m. funnit rester av ett gravfält från vikingatiden. Under tidigare århundraden drabbades inte minst stadsbefolkningen hårt av uppblossande epidemier. I samband med de svåraste farsoterna tvingades myndigheterna anlägga särskilda begravningsplatser, s.k. pest- och kolera-kyrkogårdar. Också Västerås har haft sådana kyrkogårdar, i utkanten av den dåvarande stadsbebyggelsen alltså inom det nuvarande centrala Västerås.

Nuläget

Pastoratet har idag 23 begravningsplatser. Totalt upptar dessa en areal av ca 53 hektar, och antalet gravplatser är närmare 26 000.
 
Dominerande är Hovdestalund med sina 35 hektar och drygt 13 000 gravplatser. Flera av lokalkyrkogårdarna är däremot små. Till de minsta hör Ängsö gamla kyrkogård, som på en
yta av 2000 kvadratmeter bara har 44 gravplatser. Följande begravningsplatser finns inom
samfälligheten.

M = Minneslund finns
A = Askgravplats finns

Västerås  

 

 

 
Hovdestalund   M, A
Björlingska    
Wallinska   M
Östra   M, A
 
 
Västerås lokalkyrkogårdar

 

 

 
Badelunda   M, A
Björksta   M, A
Dingtuna   M, A
Haraker   M, A
Hubbo   M, A
Irsta   M, A
Kungsåra   M, A
Kärrbo   M, A
Lillhärad   M, A
Lundby   M, A
Romfartuna   M, A
Rytterne   M, A
Sevalla   M, A
Skerike   M, A
Skultuna   M, A
Tillberga    
Tortuna   M, A
Barkarö   M, A
Ängsö gamla    
Ängsö nya   M, A